Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

Władze

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Zarząd

  • mgr inż. Marek Szabałowski – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

  • Maciej Makselon – Przewodniczący Rady
  • Sebastian Witek – Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Paweł Mikołajewski – Członek Rady

Walne zgromadzenie

  • Miasto Szczecinek – Burmistrz Miasta Szczecinek