Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

System ciepłowniczy

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

System ciepłowniczy

System ciepłowniczy miasta Szczecinka zaspokaja potrzeby w zakresie centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. System ten tworzą kotłownie, sieci i węzły ciepłownicze w przeważającej części będące własnością MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.

System ciepłowniczy podzielony jest na dwa rejony:

 • Rejon Ciepłowniczy „Zachód”
 • Rejon Ciepłowniczy „Wschód”.

oraz na zespoły kotłowni tworzące grupy taryfowe A,B,C,D

Rejon Ciepłowniczy „Zachód” tworzą:

 • zespół kotłowni z grupy taryfowej A, w którym podstawowym źródłem zasilania jest wysokoparametrowa ciepłownia rejonowa KR-I,
 • magistrale ciepłownicze wysokoparametrowe będące własnością MEC Sp. z o.o.,
 • sieci ciepłownicze niskoparametrowe (rozdzielcze)
 • węzły ciepłownicze, będące głównie własnością MEC Sp. z o.o.

Rejon Ciepłowniczy „Wschód” tworzą:

 • zespół kotłowni z grupy taryfowej B, w którym podstawowym źródłem zasilania jest wysokoparametrowa ciepłownia rejonowa KR-II,
 • zespół kotłowni z grupy taryfowej C, w którym podstawowym źródłem zasilania jest wysokoparametrowa ciepłownia rejonowa „BROWAROWA”,
 • magistrale ciepłownicze wysokoparametrowe będące własnością MEC Sp. z o.o.,
 • sieci ciepłownicze niskoparametrowe (rozdzielcze)
 • węzły ciepłownicze, będące głównie własnością MEC Sp. z o.o.

Podstawowe parametry systemu ciepłowniczego Szczecinka wg danych na koniec 2023 r., przedstawiają się następująco:

 • zainstalowana moc cieplna                           65,494 MW
 • zamówiona moc cieplna                               59,410 MW
 • łączna powierzchnia ogrzewana                   920.994,58 m²
 • liczba węzłów ciepłowniczych                       308 szt.

Sieć ciepłownicza

System dystrybucji ciepła miasta Szczecinka składa się z sieci wysokoparametrowych oraz niskoparametrowych (rozdzielczych). Sieć ciepłownicza pracuje w systemie dwururowym, w układzie promieniowym. Właścicielem sieci (z wyjątkiem kilku niewielkich przyłączy niskoparametrowych) jest MEC Sp. z o.o. w Szczecinku. W chwili obecnej Spółka posiada 50,26 km sieci, w tym ponad 97 % sieci w technologii rur preizolowanych.

Wartości współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej przez MEC za rok 2023 wynoszą dla:

Ciepłowni Rejonowej KR- I – 1,31

Ciepłowni Rejonowej KR- II – 1,36

Ciepłowni Rejonowej ” Browarowa” – 1,35

Kotłowni gazowej przy ul. Pilskiej – 1,28