Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

Firma

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Akcjonariat

Właścicielem Spółki jest Miasto Szczecinek (100 %) reprezentowane przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

więcej

Zarządzanie jakością

Istotą naszej działalności jest dostawa ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego.

więcej

Przerwy w dostawie

więcej

BOK

Zapraszamy Państwa do naszego Biura Obsługi Klienta czynnego od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Przejdź do BOK

Taryfa dla ciepła

Podstawą rozliczeń za dostarczane ciepło jest „Taryfa dla ciepła”. Jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE, zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło.

więcej

RODO

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

więcej

Kariera

więcej