Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

Firma

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Akcjonariat

Właścicielem Spółki jest Miasto Szczecinek (100 %) reprezentowane przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

więcej

Zarządzanie jakością

Istotą naszej działalności jest dostawa ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego.

więcej

Przerwy w dostawie

więcej

BOK

Zapraszamy Państwa do naszego Biura Obsługi Klienta czynnego od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Przejdź do BOK

Taryfa dla ciepła

Podstawą rozliczeń za dostarczane ciepło jest „Taryfa dla ciepła”. Jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE, zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło.

więcej

RODO

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

więcej

Kariera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Bibendum est ultricies integer quis. Iaculis urna id volutpat lacus laoreet. Mauris vitae ultricies leo integer malesuada.

więcej