Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Wózek dziecięcy

Nie zasłaniaj kaloryfera

Najważniejszym założeniem w oszczędzaniu energii jest jej niemarnowanie. Gdy zasłaniasz kaloryfer, zakłócasz prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie zakrywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami. Zadbaj o prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza w swoim mieszkaniu.

Zgłoszenia

Szanowni klienci!
Prosimy o zgłaszanie usterek dotyczących dostaw ciepła wypełniając formularz zgłoszeniowy.

  Formularz zgłoszenia usterki

  FAQ

  Najczęściej zadawane pytania

  zobacz więcej odpowiedzi
  Najczęściej zadawane pytania

  Przyłącze ciepłownicze to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego lub odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie. Najczęściej jest to odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

  Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest spółka MEC. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie (tzw. opłaty przyłączeniowej) nie oznacza, że jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci.

  Węzeł cieplny to zespół urządzeń, których zadaniem jest przekazywanie ciepła z wody krążącej w miejskiej sieci ciepłowniczej do wewnętrznej instalacji grzewczej budynku – w celu podgrzania wody znajdującej się w instalacji w budynku i dostosowania jej parametrów do potrzeb Odbiorcy. Ciepła woda z węzła cieplnego wykorzystywana jest zarówno do ogrzewania budynku, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami spółki MEC do przyłączonych budynków.
  Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich węzłach będących własnością MEC, reguluje węzeł w zależności od temperatury zewnętrznej lub w przypadku CWU od zadanej temperatury. Urządzenia te analizują potrzeby budynku w odniesieniu do warunków zewnętrznych.

  1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić około 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

  Spółka działalność ciepłowniczą prowadzi na podstawie koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej, przyznanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. I to ten urząd nadzoruje działalność ciepłowniczą spółki. URE weryfikuje i zatwierdzenia przedkładane przez spółkę projekty taryf dla ciepła. Nowe opłaty za ciepło, zanim wejdą w życie, są szczegółowo sprawdzane i analizowane. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. W ten sposób URE równoważy interesy dostawców i odbiorców energii cieplnej. Oprócz zatwierdzania taryf, weryfikuje przestrzeganie przepisów przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.