OGŁOSZENIE

Nr ogłoszenia TM/01/12/2021, data zamieszczenia 07.12.2021r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego (w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, do którego z mocy jej art. 133 ust. 1 ustawa ta nie ma zastosowania) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2022r. na terenie Miasta Szczecinek”.