Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

Przetargi

Dodano: 11/05/2022

Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500 mieszczącej się na terenie kotłowni KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku.