Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

Wykonanie robót remontowych polegających na malowaniu dachu z blachy trapezowej wiaty na opał, mieszczącej się przy kotłowni Browarowa w Szczecinku, ul. Cieślaka 7.