O firmie

Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie energii cieplnej w sposób ciągły i niezawodny. Spełniając wysokie wymagania i oczekiwania klientów dotyczące jakości naszego produktu, MEC Szczecinek przywiązuje jednocześnie wielkie znaczenie do działań proekologicznych. Dlatego przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i społecznym.
Oba zadania osiągamy dzięki systematycznym inwestycjom w nowoczesne techniki i technologie: wymieniamy stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej, modernizujemy węzły cieplne, komputeryzujemy procesy wytwarzania ciepła.
Oprócz zadań podstawowych przedsiębiorstwo wykonuje montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, przyłącza, prowadzi eksploatację, obsługę, konserwację i remonty instalacji wewnętrznych, dokonuje płukania chemicznego wewnętrznych instalacji c.o., a także świadczy usługi dodatkowe, jak usługi spawalnicze. ... więcej

Aktualności


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615850-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie ... więcej


Od 01 stycznia 2018 r. wzrost cen i stawek opłat za ciepło

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szczecinku informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.8.13.2.17.283.XII.JC, z dniem 01 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać nowa XII Taryfa dla Ciepła.

Średni wzrost opłat za ciepło, zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynosi 8,06%. ... więcej


Informacja na temat przekazania żużla

Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. uprzejmie informuje, że może przekazać nieodpłatnie żużel paleniskowy. ... więcej


Ostatnie przetargi


Przetarg w trybie zapytania o cenę na obsługę geodezyjną przy realizacji zadań inwestycyjnych

1. Przedmiot zamówienia: obsługa geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2018 roku. ... więcej

Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie terenu po inwestycjach

Przedmiot zamówienia:

1. Odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2018 roku w zakresie: ... więcej

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...