O firmie

Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie energii cieplnej w sposób ciągły i niezawodny. Spełniając wysokie wymagania i oczekiwania klientów dotyczące jakości naszego produktu, MEC Szczecinek przywiązuje jednocześnie wielkie znaczenie do działań proekologicznych. Dlatego przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania w zgodzie ze środowiskiem naturalnym
i społecznym.
Oba zadania osiągamy dzięki systematycznym inwestycjom w nowoczesne techniki i technologie: wymieniamy stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej, modernizujemy węzły cieplne, komputeryzujemy procesy wytwarzania ciepła.
Oprócz zadań podstawowych przedsiębiorstwo wykonuje montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, przyłącza, prowadzi eksploatację, obsługę, konserwację i remonty instalacji wewnętrznych, dokonuje płukania chemicznego wewnętrznych instalacji c.o., a także świadczy usługi dodatkowe, jak usługi spawalnicze. ... więcej

Aktualności


XV Taryfa dla ciepła

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szczecinku informuje, że z dniem 1 maja 2021 roku, wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.34.7.2020.2021.283.XV.RN, z dnia 14 kwietnia 2021 r. Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło, liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa wynosi 3,49 %.

Dotychczasowa taryfa obowiązywała od 15 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2021 r. i w okresie tym Spółka musiała zmierzyć się z niezależnymi od niej wzrostami kosztów produkcji. Poziom wzrostu cen ciepła jest poniżej kosztów inflacji, która tylko za sam 2020 rok wyniosła 3,4 %. ... więcej


Biuro oraz kasa nieczynne !!!

UWAGA !!!
Szanowni Państwo,
Informujemy, że
BIURO OBSŁUGI KLIENTA oraz KASA pozostają NIECZYNNE do 30.04.2021r.

Równocześnie informujemy, iż wszystkie pilne sprawy można załatwić:

 • telefonicznie: 94 37 266 50
 • e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy. ... więcej


Nieodpłatne odstąpenie żużla

Szanowni Państwo!
Miejska Energetyka Cieplna posiada do oddania odpad w postaci żużla paleniskowego (kod odpadu 10 01 80).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. żużel może być przekazany osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorstwami, w celu wykorzystania ich na własne potrzeby np. do utwardzenia powierzchni, dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie na podstawie odpowiedniego oświadczenia dostępnego i niezbędnego do podpisania przy odbiorze. ... więcej


Ostatnie przetargi


Wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

 

Wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych
Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

 1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym
 2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych netto nie przekracza kwoty 1 827 260 dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku
 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę. ... więcej

  Przetarg na zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej

  OGŁOSZENIE

  Nr ogłoszenia TM/01/2021, data zamieszczenia 08.01.2021r.

  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego (w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, do którego z mocy jej art. 133 ust. 1 ustawa ta nie ma zastosowania) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2021r. na terenie Miasta Szczecinek”. ... więcej

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...