O firmie

Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie energii cieplnej w sposób ciągły i niezawodny. Spełniając wysokie wymagania i oczekiwania klientów dotyczące jakości naszego produktu, MEC Szczecinek przywiązuje jednocześnie wielkie znaczenie do działań proekologicznych. Dlatego przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania w zgodzie ze środowiskiem naturalnym
i społecznym.
Oba zadania osiągamy dzięki systematycznym inwestycjom w nowoczesne techniki i technologie: wymieniamy stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej, modernizujemy węzły cieplne, komputeryzujemy procesy wytwarzania ciepła.
Oprócz zadań podstawowych przedsiębiorstwo wykonuje montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, przyłącza, prowadzi eksploatację, obsługę, konserwację i remonty instalacji wewnętrznych, dokonuje płukania chemicznego wewnętrznych instalacji c.o., a także świadczy usługi dodatkowe, jak usługi spawalnicze. ... więcej

Aktualności


Ważna informacja

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 14 maja 2021 r. (piątek) siedziba Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Szczecinku będzie nieczynna. ... więcej


Dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń oraz wystawionych faktur

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że od dnia 1 marca 2015 r., zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej ebok@mec-szczecinek.com.pl. ... więcej


Zmiana cennika usług dodatkowych oraz opłat dodatkowych

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku, uprzejmie informuje, że z dniem 1 maja 2021 r. nastąpi zmiana cennika usług dodatkowych oraz opłat dodatkowych.

Nominalne ceny większości usług ujętych w cenniku nie ulegną zmianie, w tym między innymi opłata za prowadzenie rozliczeń indywidualnych lokalu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym poniżej cenniku. ... więcej


Ostatnie przetargi


Przetarg nieograniczony: " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych"

1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzone z pominięciem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zamówienie sektorowe art. 133 ust. 1 p.z.p.), zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

2. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w sekretariacie firmy lub za pomocą poczty elektronicznej zulanski@mec-szczecinek.com.pl ... więcej

Wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

Wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych
Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku.

  1. Tryb udzielenia zamówienia:
  1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym
  2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych netto nie przekracza kwoty 1 827 260 dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
  3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku
  4. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę. ... więcej

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...