Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na:

Wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych

Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku.