Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na dostawę: ŁAŃCUCHA OGNIWOWEGO GÓRNICZEGO 18×64 w kl. C; PN-G-46701-C