Dostawa opraw oświetleniowych
dla MEC Sp. z o.o w Szczecinku