„Prace konserwacyjno-remontowe dwóch kominów w obiektach MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.”