Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę materiałów preizolowanych”