Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kWp
dla MEC Sp. z o.o w Szczecinku w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.