Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

Dostawa opraw oświetleniowych zewnętrznych dla MEC Sp. z o.o. w Szczecinku