Polski sektor ciepłownictwa systemowego jest dobrze przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Także w czasie pandemii.Polski sektor ciepłownictwa systemowego jest dobrze przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Także w czasie pandemii.Polski sektor ciepłownictwa systemowego jest dobrze przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Także w czasie pandemii.Polski sektor ciepłownictwa systemowego jest dobrze przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Także w czasie pandemii.