https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2024.164.0000859,metryka,ustawa-o-bonie-energetycznym-oraz-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-ograniczenia-cen-energii-elektrycznej-gazu-ziemnego-i-ciepla-systemowego.html