Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.2.1.6.2024.283. zatwierdził zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła nr XVII. Zmieniona Taryfa dla ciepła obowiązuje od 1 marca 2024 r. i dotyczy grupy taryfowej D, gdzie nastąpiło obniżenie ceny ciepła z 227,43 zł/GJ do 133,76 zł/GJ. Obniżka ta jest spowodowana  spadkiem kosztów zakup paliwa gazowego.  

Powyższa zmiana Taryfy wraz z zatwierdzającą ją decyzją opublikowana została w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki  – Ciepło Nr 43 (2802) z dnia 31 stycznia 2024 r.

W związku z obniżeniem cen za ciepło odbiorcy objęci dotychczas rządową rekompensatą nie będą już do niej uprawnieni.