Spółka po raz kolejny uzyskała wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, tym razem na zadanie pn. „Wymiana układu odpylania kotła WR 5/6 o mocy 6,0 MW w Kotłowni KR – II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku”.

Nowy układ został wykonany i wyposażony w system odpylania składający się z odpylacza przelotowego typu MOS 10 (5×2), filtra workowego DFN 331-3,0/2,0/2,3/80/50 z 376 workami zamontowanymi w układzie poziomym oraz automatyki sterowania, opomiarowania oraz wizualizacji procesu przez firmę INSTAL-FILTER SA z siedzibą w miejscowości Kościan.

Zarówno oddany do eksploatacji powyższy układ odpylania kotła WR 5/6 oraz oddany w 2022 r. układ odpylania kotła AMK 5000 o mocy 4,6 MW, na który spółka również pozyskała dofinansowanie, pozwalają osiągnąć standardy emisyjne wprowadzanych pyłów do środowiska poniżej 50 mg/Nm3. Powyższy poziom emisji jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860), który będzie obowiązywał po 31.12.2024 roku.