Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że z dniem 1 listopada 2023 r., wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.1.7.9.2023.283.XVII.RN, z dnia 28 września 2023 r. Taryfa wraz z zatwierdzającą ją decyzją opublikowana została w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 438 (2626) dnia 29 września 2023 r.