Wykonanie robót remontowych polegających na malowaniu taśmociągu służącego do transportu opału w kotłowni KR-I w Szczecinku, mieszczącej się przy ul. Kołobrzeskiej