Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Szczecinku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie

„Badania Sprawozdania Finansowego za lata obrotowe 2023 i 2024”