Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

Wykonanie robót remontowych polegających na malowaniu taśmociągu służącego do transportu opału w kotłowni KR-I w Szczecinku mieszczącej się przy ul. Kołobrzeskiej