Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500 mieszczącej się na terenie kotłowni KR-I

przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku.