Informacja o wyborze oferenta w postępowaniu przetargowym w formie zapytania o cenę nr 08/2023