Informacja o wyborze oferenta w postępowaniu przetargowym w formie zapytania o cenę nr 09/2023