Wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych

Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku.