Ponad 620 tys. zł wsparcia z WFOŚiGW w Szczecinie na nowy układ odpylania.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wykonała zadanie pn. „Modernizacja, wymiana układu odpylania kotła AMK WW 5000 o mocy 4,5 MW w Kotłowni Browarowa przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku”

Przeprowadzone prace inwestycyjne w zakresie nowego sytemu odpylnia pozwolą osiągnąć standardy emisyjne wprowadzanych pyłów do środowiska poniżej 50 mg/Nm3 przy zawartości 6% O2, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) po 31.12.2024 roku.

Nowy układ został wykonany i wyposażony w system odpylania składający się z multicyklonu MOS 06 (odpylacza wstępnego), filtra workowego DFN 268-2,5/2,0/2,3/80 oraz automatyki sterowania, opomiarowania oraz wizualizacji procesu przez firmę INSTAL-FILTER SA z siedzibą w miejscowości Kościan.