Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:
Przewóz miału węglowego ze składów opału znajdujących się w kraju (przykładowe lokalizacje: Port w Szczecinie, Port w Gdańsku, Port w Gdyni, Skład Opału
w Złotowie, kopalnie węgla w Polsce itp.) do składów opału znajdujących się w Szczecinku w ilości do 5000 ton w 2022 roku.