Pytania do eksperta

Przedsiębiorstwo chętnie służy pomocą w kwestiach technicznych i finansowych, doradza jak rozwiązywać problemy związane z eksploatacją instalacji i urządzeń c.o.

Fachowych porad udzielają:

Kierownik Działu Eksploatacji – p. Elżbieta Wiosna;                         tel. 94 37 266 86
e-mail: ewiosna@mec-szczecinek.com.pl

 

w zakresie:

 • udzielania informacji o możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej
 • przygotowania umów przyłączeniowych
 • eksploatacji sieci, źródeł wytwarzania energii cieplnej i pozostałych urządzeń energetycznych (ciepłowniczych)
 • pomiarów kamerą termowizyjną

Pracownia projektowa – p. Krzysztof Piątkowski;                           tel. 94 37 266 80
e-mail: kpiatkowski@mec-szczecinek.com.pl

 

w zakresie:

 • wydawania warunków technicznych dla zewnętrznych jednostek projektowych
 • uzgadniania dokumentacji projektowej

Gospodarka odpadem (żużel) – p. Tomasz Siegert;                         tel. 94 37 266 84
e-mail: tsiegert@mec-szczecinek.com.pl

Dział sprzedaży energii cieplnej – p. Renata Lewicka;                      tel. 94 37 266 93

e-mail: rlewicka@mec-szczecinek.com.pl

w zakresie:

 • podpisywania i rozwiązywania umów na dostawę energii cieplnej,
 • wszelkich zmian dotyczących zawartej umowy,
 • udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wystawiania dokumentów sprzedaży energii cieplnej (faktur), korekt, duplikatów i not korygujących,
 • zmiany sposobu wystawiania dokumentów sprzedaży energii cieplnej, z wersji papierowej na elektroniczną ( ef@ktura).

Dział windykacji – p. Anna Krasińska-Garsztka                                  tel. 94 37 266 67

e-mail: akrasinska@mec-szczecinek.com.pl

w zakresie:

 • informacji o zaległościach w opłatach za ciepło oraz wysłanych wezwań do zapłaty,
 • ustalenia odsetek ustawowych od powstałych zaległości,
 • rozkładania zaległości za na raty, z określeniem terminów ich spłaty.
 • informowanie o trybie dalszego postępowania w sytuacji nie spłacenia zadłużenia.
 • uzyskania informacji o stanie salda na koncie Odbiorcy oraz możliwościach zwrotu nadpłat,
 • wypełniania wniosków oraz wydawania dokumentów uprawniających do uzyskania dodatku mieszkaniowego,


Centrala (sekretariat)                                                                       tel. 94 37 266 50

Pytania można przesyłać drogą elektroniczną:

bok@mec-szczecinek.com.pl


2021-07-26 03:28:51

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...