Przyłączenie do sieci

Co należy zrobić, żeby zostać odbiorcą ciepła dostarczanego przez MEC?
Przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej to słuszny i korzystny wybór. Następuje ono w kilku etapach:

  • Wystąpienie do MEC o podanie informacji o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  • Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do m.s.c. oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania obiektem lub oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.
  • Złożenie do uzgodnienia dokumentacji technicznej (jeśli opracowanie dokumentacji leży po stronie klienta).
  • Podpisanie umowy o przyłączeniu.
  • Podpisanie umowy sprzedaży ciepła.

Jak uzyskać informacje o możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej?
Należy złożyć w sekretariacie spółki lub przesłać pocztą zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do m.s.c. Sprawę poprowadzi Dział Techniczny – tel. 94 37 26 686, pokój 104. W odpowiedzi na zapytanie MEC udziela informacji zawierających dane o miejscu przyłączenia, wstępnej rezerwacji mocy, założeń do projektu technicznego oraz przekazuje druk wniosku o przydział ciepła i warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci.

Jak uzyskać warunki przyłączenia do m.s.c.?
Należy złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
Sprawę poprowadzi jak wyżej – Dział Eksploatacji. Po otrzymaniu wniosku przedsiębiorstwo przekazuje inwestorowi indywidualne warunki przyłączenia do m.s.c.

Jak zawierana jest umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej?
Należy złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą wniosek o przyłączenie – inwestor może wystąpić o współfinansowanie przyłączenia.
Sprawę prowadzi jak wyżej – Dział Eksploatacji. W odpowiedzi na wniosek MEC przedstawia ofertę współfinansowania lub zaprasza do bezpośrednich rozmów. Każda umowa jest negocjowana indywidualnie. W trakcie spotkań z klientem przygotowywane są warunki umowy o przyłączenie. Przedsiębiorstwo oferuje klientom kompleksową obsługę procesu przyłączenia do m.s.c. – od opracowania projektu, poprzez wykonanie przyłącza do projektu i budowy węzła cieplnego na warunkach uzgodnionych przez strony.

Jak zawierana jest umowa sprzedaży ciepła?
Po wynegocjowaniu warunków przyłączenia klient zawiera z przedsiębiorstwem umowę o sprzedaży ciepła.
Przygotowanie szczegółów i podpisanie umowy następuje w Dziale Marketingu - tel. 94 37 26 693, pokój 107, informacji i porad udziela Renata Łotowicz-Lewicka.

W sprawach dotyczących m.in. budowy, rozbudowy oraz modernizacji sieci, węzłów cieplnych oraz wewnętrznych instalacji c.o., zwiększenia lub zmniejszenia mocy zamówionej, włączenia lub wyłączenia dostaw ciepła, konserwacji urządzeń i instalacji cieplnych oraz winnych kwestiach znajdziecie Państwo informacje w „Poradniku” lub możecie zapytać naszych ekspertów.


2021-06-21 03:27:15

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...