Historia

Obecna spółka, Miejska Energetyka Cieplna, kontynuuje tradycje szczecineckiego ciepłownictwa, które działało w poprzednich latach wielu formach organizacyjnych.

Do 30 czerwca 1973 r. za produkcję i przesył ciepła odpowiadał Zarząd Budynków Mieszkalnych.
1 lipca 1973 r. powołano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koszalinie, które zarządzało 7 oddziałami w dawnym województwie koszalińskim. Jednym z nich był Zakład Energetyki Cieplnej w Szczecinku (ZEC).
Do końca lat osiemdziesiątych dominowały małe kotłownie węglowe i koksowe wybudowane w budyn-kach mieszkalnych. Pierwsze nowoczesne inwestycje w szczecineckim ciepłownictwie nastąpiły w latach 1989 i 1996.

Początkiem historii MEC jest wniosek Rady Miejskiej w Szczecinku z 25 maja 1991 r. skierowany do Wojewody Koszalińskiego o podtrzymaniu wniosku o przekazanie miastu mienia ZEC, należącego do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Następnie Rada Miejska Szczecinka uchwałą z dnia 30 września 1991 r. podjęła decyzję o powołaniu jednoosobowej spółki o nazwie Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szczecinku. Założycielem spółki była Gmina Miejska Szczecinek z kapitałem 500 000 000 starych złotych.

Dokumentem ustanawiającym był notarialny akt założycielski z 4 grudnia 1991 r.

Jako samodzielna jednostka Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 1992 r.


2021-06-21 01:52:40

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...