OD 15 stycznia 2019 - zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników naszego ciepła, że
z dniem 15 stycznia 2019 r. MEC Sp. z o.o. w Szczecinku,  wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.26.8.2018.283.XIII.EŻ z dnia 28 grudnia 2018 r.

Taryfa wraz z zatwierdzającą ją decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 6061.       

Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło ustalonych w nowej taryfie w porównaniu z taryfą obowiązującą do dnia 14.01.2019 r., liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa wynosi średnio 7,07 %.

Wzrost cen za ciepła podyktowany jest czynnikami zewnętrznymi, na które Spółka nie ma  praktycznie żadnego wpływu. Przyczyną wzrostu cen ciepła jest przede wszystkim drastyczna podwyżka cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz utrzymujące się wysokie ceny paliw technologicznych. W stosunku, do poziomu przyjętego w dotychczas obowiązującej Taryfie, ceny uprawnień do emisji wzrosły o niemal 300%. Jeszcze w grudniu 2017 r., cena za jedno uprawnienie wynosiła 7 euro, w tym roku natomiast przekroczyła poziom 20 euro. Ponadto, corocznie zmniejszana jest pula nieodpłatnych uprawnień przyznawanych Spółce. Wprowadzona w ubiegłym roku podwyżka cen ciepła średnio o 8,06%, jedynie częściowo pokryła wzrost kosztów miałów, których ceny wzrosły w 2017 r. o 64% w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r.

W celu obniżenia kosztów produkcji i przesyłu energii cieplnej, Spółka co roku przeprowadza modernizację systemu ciepłowniczego oraz pozyskuje nowych odbiorców ciepła. W latach wcześniejszych powyższe działania pozwalały nawet na obniżenie cen ciepła dla naszych odbiorców. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2017 (6 lat), Spółka nie tylko nie podwyższała cen, ale dwukrotnie je obniżyła. Drastyczna skala w/w podwyżek paliw technologicznych i kosztów zakupu uprawnień w ostatnim okresie, nie pozwoliła Spółce skompensować tak wysokich kosztów działaniami modernizacyjnymi i pozyskaniem znacznej liczby nowych odbiorców. Działania Spółki w tym zakresie pozwoliły jedynie zmniejszyć wysokość wprowadzanych podwyżek.

Wyjątkowo także w tym roku zmiana Taryfy następuje w połowie miesiąca, co wynika z ograniczenia wysokości podwyżek do wartości minimalnych.

W zależności od kilku czynników, m.in. grupy taryfowej obiektu oraz proporcji wielkości zamówionej mocy cieplnej do ilości zużywanego ciepła, faktyczny wzrost opłat dla poszczególnych odbiorców może się wahać w granicach 1-2 pp.

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator w formacie xls, ułatwiający wyliczenia.

Aby były one miarodajne, w kalkulatorze należy podać trzy informacje:

  1. oznaczenie grupy taryfowej obiektu którego dotyczą wyliczenia,
  2. wielkość zamówionej mocy na cele c.o. lub na cele c.o. i c.w.u.,
  3. sumaryczne roczne zużycie ciepła,

Informacje a-b znajdziecie Państwo na każdej fakturze za ciepło, natomiast dla uzyskania danych o których mowa w pkt. c, należy zsumować ilość zużytego ciepła [GJ] z faktur za ciepło z okresu 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Nowa taryfa dla ciepła zostanie doręczona wszystkim odbiorcom ciepła do końca grudnia b.r.

Data wprowadzenia: 2018-12-31 09:46


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...