Od 01 stycznia 2018 r. wzrost cen i stawek opłat za ciepło

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szczecinku informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.8.13.2.17.283.XII.JC, z dniem 01 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać nowa XII Taryfa dla Ciepła.

Średni wzrost opłat za ciepło, zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynosi 8,06%. Zmiana cen i stawek za ciepło podyktowana jest głównie radykalną podwyżką cen paliw technologicznych i jego niedoborem na rynku oraz koniecznością zakupu uprawnień do emisji, CO2. Ceny miałów, które są podstawowym paliwem do produkcji ciepła, wzrosły o ponad 64%, w stosunku do pierwszego półrocza 2016r. Ponadto, zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym na lata 2013-2020, limit bezpłatnych uprawień do emisji jest rokrocznie zmniejszany i aby rozliczyć obowiązek Spółka dokonuje zakupu coraz większej ilości uprawnień.

Ponieważ Spółka większość zapasów paliwa zgromadziła na początku okresu letniego, pozwoliło to znacznie obniżyć koszty zakupu miału energetycznego i jednocześnie ograniczyć do minimum wzrost cen i opłat za ciepło. Obniżenie skutków wzrostu cen paliw technologicznych jest również wynikiem podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej bardzo dużej liczby nowych odbiorców oraz realizacji programów modernizacji ciepłowni i sieci ciepłowniczych.

Podkreślić należy również, że Spółka ostatnią podwyżkę cen ciepła wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku, a w okresie ostatnich 6 lat, dwukrotnie obniżała ceny. Za powstałą sytuację, całkowicie niezależną od Spółki możemy jedynie przeprosić Naszych Odbiorców i zapewnić, że Spółka będzie podejmować dalsze działania inwestycyjne w celu obniżenia kosztów produkcji, a tym samym zapewnienia korzystnych dla odbiorców cen ciepła.

Ponadto, od dnia 1 stycznia 2018 roku, Spółka wprowadza zróżnicowaną opłatę miesięczną za rozliczenia indywidualne lokalu w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez MEC. Dla Odbiorców korzystających z usługi ef@ktura opłata pozostaje na niezmienionym poziomie 4,88 zł netto za miesiąc, dla pozostałych wzrośnie z 4,88 zł netto do 5,68 zł, netto miesięcznie.   

XII Taryfa dla ciepła, zgodnie z wymogami przepisów Prawa Energetycznego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. nr 5302 w dniu 14 grudnia 2017r.                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

W załączeniu:

1.     XII ,,Taryfa dla ciepła” wraz z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki                                       

Data wprowadzenia: 2017-12-15 07:14


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...