MEC solidnie przygotowany do sezonu grzewczego

Nowe inwestycje oraz  letnie prace remontowo-konserwacyjne zapewniły Odbiorcom wysokiej jakości dostawy energii cieplnej i podniosły sprawność systemu w rozpoczętym sezonie grzewczym.
Dostawę ciepła firma zaczęła 15 września na podstawie indywidualnych zgłoszeń klientów, z zapasem korzystnie zakupionego opału  wynoszącym około 15 tys. ton.
Spółka z powodzeniem zakończyła bardzo istotną dla zaspokojenia potrzeb cieplnych miasta inwestycję - połączenie sieci cieplnej z obrębu kotłowni KR-I i Browarowa. Wiosną ułożony został wzdłuż nowego odcinka ulicy Szkolnej ciepłociąg, a na początku września wykonano przejście przez ulicę Jana Pawła II. Prace przy nim prowadzono metodą odkrywkową, jednak nie utrudniały one bardzo ruchu, ponieważ były wykonywane głównie w nocy. Wspólna sieć umożliwi dodatkowe zasilanie budynków z kompleksu połączonych kotłowni i pozwoli w okresie letnim zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę całego obrębu z jednej kotłowni  (druga może być w tym czasie wyłączona i remontowana).
Ważnym wydarzeniem było oddanie do eksploatacji nowego kotła w kotłowni Browarowa przed nowym sezonem grzewczym. Sprawdzenie oraz odbiór automatyki wraz z kotłem zostało przeprowadzone przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Testy wypadły pomyślnie i nowy kocioł uzyskał zgodę UDT na użytkowanie.
Ponadto, do połowy miesiąca listopada MEC systematycznie budował kolejne przyłącza i montował węzły cieplne. Prace inwestycyjne zakończyły się m.in. na wykonaniu przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ulicy Wiśniowej ( były HAPIS ) i budynków socjalnych przy ulicy Polnej.
Systematycznie również Spółka sprawdza stan sieci cieplnej przeprowadzając badania kamerą termowizyjną. Takie czynności  pozwalają zredukować koszty eksploatacji sieci, obniżać straty cieplne oraz utrzymać pożądany stan sieci cieplnej.

Data wprowadzenia: 2008-11-28 13:02


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...