Informacja nt. nowej taryfy dla ciepła

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informujemy, że średnia wskaźnikowa cena za ciepło z kotłowni miałowych ulega obniżeniu w stosunku do dotychczasowej taryfy w skali całego przedsiębiorstwa o 4,42%, natomiast cena za ciepło z kotłowni gazowych wzrośnie o 10,01%.

Jednocześnie informujemy, że w ostatnich latach jest to już druga obniżka cen ciepła. Wprowadzony spadek cen ciepła wynika zarówno z przeprowadzonych modernizacji systemu ciepłowniczego, z bardzo dużej liczby pozyskanych nowych odbiorców a także z korzystnych cen paliw technologicznych. Ogromna liczba wykonanych przez naszą Spółkę nowych przyłączy, zrealizowanych w ramach programu „KAWKA”, pozwoliła jednocześnie na znaczne ograniczenie niskiej emisji.

Nowe stawki w zatwierdzonej Taryfie zostaną wprowadzone do rozliczeń z Naszymi odbiorcami z dniem 1 października 2015r. 

Zgodnie z wymogami przepisów Prawa Energetycznego decyzja Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2015r., poz. 3507. 

Data wprowadzenia: 2015-10-08 13:03


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...