Oferta Pracy - Elektromonter

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o. o.

poszukuje pracownika na stanowisko:

Elektromonter

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe (kierunkowe);
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu stanowiska elektromonter.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. uprawnienia energetyczne na stanowisku eksploatacji grupa 1 i/lub 2;
 2. umiejętność dedukcji i koordynowania działań;
 3. komunikatywność i dyspozycyjność;
 4. poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy,
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy, tj. zarządzania czasem i ustalania priorytetów, zdyscyplinowanie;
 6. konsekwencja w realizacji zadań.
 1. Mile widziane: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, m. in.:
 1. wykonywanie prac instalacyjno- montażowych oraz konserwacyjno- naprawczych instalacji za licznikowej, odbiorników energii jedno- i trójfazowych przy użyciu narzędzi elektromonterskich;
 2. przeprowadzanie podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń w celu diagnozowania ich stanu technicznego;
 3. konserwowanie istniejącej instalacji elektrycznej oraz diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń;
 4. przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej;
 5. instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na pełny etat, w wymiarze 8/12 godzin na dobę (równoważny czas pracy), średnio 40 godzin tygodniowo;
 2. okres zatrudnienia: 3- miesięczny okres próbny (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);
 3. praca w godzinach od 700 do 1500/1900 oraz od 1900 do 700, w każdy dzień tygodnia, zgodnie z harmonogramem;
 4. praca częściowo w terenie.
 1. Spółka oferuje:
 • zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę,
 • godziwe wynagrodzenie.
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys – Curriculum Vitae;
 • potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające odbyte staże lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie;
 • potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy:

 • złożyć w komórce Kadr Spółki przy ulicy Armii Krajowej 81 w Szczecinku lub
 • przesłać pocztą  tradycyjną na adres: Miejska Energetyka Cieplna sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek lub
 • przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres iwisniewska@mec-szczecinek.com.pl,

 

w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 94 37 266 72.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, a o jej terminie zostaną powiadomieni telefonicznie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Otrzymane dokumenty aplikacyjne wykorzystane zostaną jedynie na potrzeby procesu rekrutacji na ww. stanowisko, zgodnie z przepisami prawa pracy. Podanie danych jest dobrowolne, a zaniechanie ich podania jest równoznaczne z niedopuszczeniem do procesu rekrutacji.

Data wprowadzenia: 2021-05-25 12:35


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...