Nowy sezon, nowe inwestycje, nowi odbiorcy

28 września, po bardzo pracowicie wykorzystanym okresie letnim,  Spółka rozpoczęła dostawy ciepła mieszkańcom miasta.
Czas letni to przede wszystkim realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych opartych na budowie przyłączy cieplnych w technologii preizolowanej. Szereg tych prac powoduje iż stale wzrasta liczba nowych odbiorców; w przeciągu ostatnich trzech lat przybyło ich około 360. Ponad połowę tej liczby stanowią odbiorcy gdzie zlikwidowane zostały indywidualne paleniska węglowe w mieszkaniach. W ten sposób konsekwentnie kontynuowane są równorzędne zamierzenia Spółki czyli eliminacja uciążliwych zanieczyszczeń, emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych.
Jednocześnie, jak co roku, sezon grzewczy poprzedzony był pracami remontowo-konserwacyjnymi miejskiej sieci ciepłowniczej i przeglądami wszystkich urządzeń do produkcji
i przesyłu energii cieplnej.
W źródłach ciepła :
- wykonano przeglądy i konserwację wszystkich urządzeń technologicznych ( kotły miałowe
i gazowe oraz układy technologiczne kotłowni )
- wykonano przegląd układów automatyki
- wykonano bazaltowanie układów odżużlania w kotłowni Browarowa oraz KR-I
- zmodernizowano układ odpylania kotłowni Browarowa ( zamontowano filtry workowe ).
W węzłach cieplnych :
- wykonano przeglądy i konserwację układów technologicznych we wszystkich węzłach cieplnych.
- zakupiono i zamontowano 4 nowe kompaktowe węzły cieplne
- zmodernizowano węzeł cieplny przy ul. 28 Lutego 4
- wymieniono węzeł cieplny w SP 7 przy ul. Krakowskiej.
Na zewnętrznych sieciach cieplnych :
- wybudowano przyłącze wysokich parametrów do budynku komunalnego WAK przy ul. Kościuszki z montażem węzła c.o.
- wymieniono sieć kanałową wysokich parametrów na sieć preizolowaną w obrębie ulic Warszawskiej i Chełmińskiej na odcinku ok. 150m
- wymieniono odcinek sieci napowietrznej wysokich parametrów o długości ok. 60m na sieć preizolowaną zasilającą większość wymiennikowni w zasięgu kotłowni Browarowa
- w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, zmieniono sposób zasilania budynków  w obrębie ul. Jeziornej 16 przez montaż węzła cieplnego w piwnicy tegoż budynku
Podstawą działań przedsiębiorstwa ciepłowniczego jest również gromadzenie zapasów opału. Systematyczne dostawy odpowiedniej ilości miału pozwolą zabezpieczyć sezon grzewczy 2009/2010. Wykorzystywany przez Spółkę w procesie wytwarzania energii cieplnej surowiec to miał węglowy o wysokiej wartości opałowej i odpowiednich parametrach jakościowych     ( niska zawartość popiołu i siarki ), który również powoduje systematyczne zmniejszanie emisji gazów
i pyłów do atmosfery.

Data wprowadzenia: 2009-10-09 13:08


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...