MEC systematycznie inwestuje w nowoczesność

Firma przygotowuje się do kolejnego sezonu remontowo – inwestycyjnego w roku 2007. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na trzy największe i najbardziej kosztowne modernizacje sieci cieplnej. Na budowę, remonty i modernizacje unowocześniające produkcję i dostarczanie ciepła Spółka przeznaczy w tym roku ponad 1,5 miliona zł.

 

Jedną z tych inwestycji jest wymiana sieci wysokich parametrów od ulicy Winnicznej do pięciu budynków zasilanych dotychczas w energię cieplną z węzła przy ulicy Kopernika 4. W jej ramach nastąpi likwidacja wymiennikowi oraz montaż kompaktowych węzłów dwufunkcyjnych w poszczególnych budynkach.
Kolejne, to wymiana sieci niskich parametrów od ulicy 28-go Lutego do ulicy Kamiennej oraz wymiana sieci niskich parametrów na osiedlu Mierosławskiego. Łączny koszt tych inwestycji wyniesie 438 tys. zł. Spółka podejmie starania o ich dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozostałe planowane na ten rok inwestycje, to między innymi:
- budowa przyłącza wysokich parametrów do węzła w budynku TBS (ul. Polna) oraz sieci niskich parametrów do poszczególnych budynków,
- budowa dwóch odcinków sieci wysokich parametrów do ulicy 1-go Maja z montażem węzłów,
- budowa przyłącza wysokich parametrów i węzła do komendy policji przy ulicy Polnej,
- wymiany sieci niskich parametrów, m.in. na ulicy Wodociągowej, Limanowskiego, Kopernika, Jeziorna,
- budowa przyłącza niskich parametrów do Wyszyńskiego 61 i likwidacja przy tym kotłowni gazowej.
Zakończył się już przetarg na projekt modernizacji komina w Kotłowni Rejonowej KR-I. Modernizacja obejmuje zakup materiałów, demontaż i wykonanie komina z izolacją. Ponadto planuje się montaż podgrzewacza w kotłowni KR-II oraz założenie monitoringu sieci cieplnej rejonu „Zachód” oraz kotłowni KR-I.
Unowocześnianie infrastruktury grzewczej będzie odbywało się również poprzez zakupy i montaż „drobniejszych” maszyn i urządzeń, m.in. zaworów regulacyjnych Ballorex S, naczynia zbiorczego typu Reflex, pomp i przetwornic częstotliwości oraz oprogramowania komputerowego.
Łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie około 1 mln 589 tys. zł

 

Plan remontów na rok 2007 przewiduje wydatkowanie 221 100 zł, które przeznaczone zostaną między innymi na:
- remont układu odpylania kotłów z izolacją i pokryciem z blachy w kotłowni Browarowa i Kr-II,
- remont pokładu rusztu kotłów w kotłowni Browarowa i KR-I,
- remont taśmociągu nawęglania i odżużlania w KR-I,
- remont sieci napowietrznej od ulicy Koszalińskiej do firmy „Telzas”,
- remont sprzętu obsługującego kotłownie.
 

Data wprowadzenia: 2007-03-26 12:15


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...