Spółka systematycznie inwestuje i unowocześnia się

W 2006 roku Spółka zrealizowała bogaty program inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych technologii i urządzeń podniosło sprawność i niezawodność miejskiej sieci cieplnej w Szczecinku. MEC przeznaczył na inwestycje w 2006 r. około 1,3 miliona złotych.

 

Inwestycje MEC mają służyć samej spółce, jak również odbiorcom ciepła w Szczecinku i całej lokalnej społeczności. Unowocześnianie technologii wytwarzania i przesyłania energii cieplnej wpływa zdecydowanie na racjonalizowanie kosztów działalności firmy, jakość dostarczanego klientom produktu i ochronę środowiska naturalnego.

W 2006 r. MEC Szczecinek zrealizował następujące inwestycje:
1.  Budowa sieci monitorowania obiektów i urządzeń wymiennikowni Rejonu Zachód.
2.  Modernizacja układu technologicznego odpylania w kotłowni KR II poprzez zastosowanie nowoczesnego systemu wymiennikowni poprzez montaż węzłów kompaktowych FULMAR.
3.  Modernizacje układów technologicznych:
  a) budynku Starostwa Powiatowego – węzeł o mocy 200 kW
  b) budynku gimnazjum nr 2 – węzeł o mocy 250 kW.
4.  Budowa wolnostojącego budynku wymiennikowi do montażu w nim kompaktowego węzła cieplnego o mocy 3000 kW wraz z modernizacją systemu cieplnego zasilania osiedla Wodociągowa – Narutowicza (wykonanie nowej sieci cieplnej w technologii preizolowanej wysokich parametrów od ul. Lipowej).
5.  Montaż kompaktowych węzłów cieplnych w:
  a) budynku wielorodzinnym MAT BET przy ul. Polnej - węzeł dwufunkcyjny o mocy 450 kW
  b) lokalu Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z modernizacją sieci cieplnej niskich i wysokich parametrów, zasilającej budynki mieszkalne na osiedlu Chełmińska - węzeł o mocy 1700 kW
  c) przedszkolu „Tęcza” przy ul. Nowej 2 wraz z budową i modernizacją przyłączy cieplnych - węzeł jednofunkcyjny o mocy 750 kW.
6.  Wymiana starej sieci cieplnej niskich i wysokich parametrów na rury preizolowane - łącznie 1575 metrów.
7.  Przyłączenie nowych odbiorców i wykonanie przyłączy wtechnologii preizolowanej - łączna długość odcinków 1254 metry.
8.  Remont kapitalny pokładów rusztowych w dwóch kotłach w Kotłowni Browarowa.

 

Spółka przeznaczyła na inwestycje w 2006 r. około 1,3 miliona złotych.
Cztery inwestycje: na ulicach Chełmińskiej, Lipowej, Warszawskiej i Koszalińskiej były kredytowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
MEC podpisał 89 nowych umów na dostarczanie ciepła z odbiorcami indywidualnymi.

Data wprowadzenia: 2006-11-20 12:02


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...