Lista przetargów


Tytuł aukcji Oferty do Publikacja Status
Szczegóły Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500 2021-06-25 11:00:00 2021-06-10 Trwa
Szczegóły Demontaż starego (DN 1100, h = 50 m), dostawa i montaż nowego trzonu komina stalowego (DN 1000, h = 45 m) 2021-06-24 11:00:00 2021-06-08 Trwa
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego 2021-06-30 09:30:00 2021-06-08 Trwa
Szczegóły Dostawa 7 stojących kompaktowych węzłów cieplnych 2021-06-18 11:00:00 2021-06-02 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony: " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych" 2021-05-20 11:00:00 2021-05-06 Zakończony
Szczegóły Wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych 2021-04-16 14:30:00 2021-04-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg na zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 2021-01-21 11:00:00 2021-01-08 Zakończony
Szczegóły Przetarg na Odzież Roboczą BHP 2021-01-22 10:00:00 2021-01-08 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę środków czystości 2021-01-13 10:00:00 2020-12-30 Zakończony
Szczegóły ZAKUP REFLEKTOMETRU SPRINGBOK TRACKER PRO 2020-12-10 11:00:00 2020-11-27 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiezialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 2020-12-07 13:30:00 2020-11-16 Zakończony
Szczegóły ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ FIRMY FLIR 2020-10-15 2020-09-28 Zakończony
Szczegóły Wykonanie prac konserwacyjno – remontowych dwóch kominów w obiektach MEC Sp. z o.o. w Szczecinku 2020-10-09 13:00:00 2020-09-25 Zakończony
Szczegóły Dostawa taśmy transportowej do przenośnika 2020-09-10 13:00:00 2020-08-27 Zakończony
Szczegóły PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „ZAKUP I DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI”. 2020-08-13 11:00:00 2020-07-30 Zakończony
Szczegóły DOSTAWA I MONTAŻ 4 SZT. OPON 440/80-ind (16.9-28) firmy MICHELIN 2020-08-11 13:00:00 2020-07-28 Zakończony
Szczegóły Wykonanie usługi wyłożenia płytkami bazaltowymi 2 wanien układu odżużlania kotłowni „BROWAROWA” mieszczącej się przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku 2020-07-28 13:00:00 2020-07-13 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego. 2020-07-09 09:30:00 2020-06-16 Zakończony
Szczegóły Dostawa 6 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych. 2020-05-20 11:00:00 2020-05-05 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony: „DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWO – RUROWEGO INSTALACJI ODPYLANIA PYŁÓW” 2020-05-14 11:00:00 2020-04-28 Zakończony
Szczegóły Przetarg na wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych. 2020-04-15 14:30:00 2020-04-02 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony: " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych" 2020-03-04 11:00:00 2020-03-20 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę odzieży roboczej BHP 2020-01-23 10:00:00 2020-01-14 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 2020-01-10 11:00:00 2019-12-23 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości na rok 2020 2019-12-19 11:00:00 2019-11-29 Zakończony
Szczegóły Zamówienie na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 2019-10-31 15:00:00 2019-09-23 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku 2019-09-19 14:30:00 2019-09-06 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjno-remontowych trzech kominów 2019-08-12 2019-07-26 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę i montaż nowej instalacji układu odżużlania na kotłowni KR-1 2019-07-12 11:00:00 2019-06-27 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 17.000 ton w sezonie grzewczym 2019/2020 2019-04-10 10:00:00 2019-03-22 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony: " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych" 2019-04-04 11:00:00 2019-03-21 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę 13 stojących kompaktowych węzłów cieplnych 2019-02-26 11:00:00 2019-02-08 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę odzieży roboczej BHP 2019-02-12 10:00:00 2019-01-28 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości BHP 2018-12-19 10:00:00 2018-12-10 Zakończony
Szczegóły Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Słowiańskiej 2018-12-11 11:00:00 2018-11-28 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na złom kolorowy 2018-11-27 11:00:00 2018-11-19 Zakończony
Szczegóły Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Słowiańskiej 2018-11-07 11:10:00 2018-10-17 Unieważniony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. 2018-08-21 14:30:00 2018-08-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na wykonanie prac konserwacyjno-remontowych trzech kominów 2018-06-26 2018-06-11 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę 5 węzłów cieplnych 2018-04-16 11:00:00 2018-03-27 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 20.000 ton na sezon grzewczy 2018/2019 2018-04-11 10:00:00 2018-03-20 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na obsługę geodezyjną przy realizacji zadań inwestycyjnych 2018-03-09 2018-02-26 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie terenu po inwestycjach 2018-03-09 2018-02-26 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zabezpieczenie obsługi transportowej przy inwestycjach 2018-03-09 2018-02-26 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów i tuszy 2018-02-14 2018-01-29 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę odzieży roboczej BHP 2018-02-09 10:00:00 2018-01-10 Zakończony
Szczegóły Modernizacja kotła WR-10 oraz układu hydraulicznego w Kotłowni Rejonowej KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku 2017-12-20 11:00:00 2017-11-23 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości BHP 2017-12-19 11:00:00 2017-11-21 Zakończony
Szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej 2017-12-07 14:00:00 2017-11-15 Zakończony
Szczegóły Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 2017-11-10 2017-10-17 Zakończony
Szczegóły Ogłoszenie przetargowe na prace konserwacyjno – remontowe trzech kominów 2017-07-13 2017-06-29 Zakończony
Szczegóły Przetarg na montaż przenośnika zgrzebłowo-rurowego 2017-07-04 11:00:00 2017-06-19 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę i montaż nowej instalacji układu odżużlania (odżużlacza) w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku 2017-06-14 11:00:00 2017-05-30 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę węzłów 2017-05-30 11:00:00 2017-05-16 Zakończony
Szczegóły Ustny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO LANOS 2017-05-22 11:00:00 2017-05-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych" 2017-05-05 11:00:00 2017-04-21 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 20.000 ton w sezonie grzewczym 2017/2018 2017-03-22 10:00:00 2017-02-28 Zakończony
Szczegóły Obsługa geodezyjna 2017 2017-03-07 2017-02-22 Zakończony
Szczegóły Odtworzenie terenu 2017 2017-03-06 2017-02-22 Zakończony
Szczegóły Przetarg na zabezpieczenie obsługi transportowej przy wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2017 roku 2017-03-03 2017-02-17 Zakończony
Szczegóły Przetarg tonery i tusze 2017-02-15 10:00:00 2017-01-27 Zakończony
Szczegóły Wynajem obiektów 2017-02-07 2017-01-17 Zakończony
Szczegóły Przetarg odzież 2017-02-14 10:00:00 2017-01-12 Zakończony
Szczegóły Przetarg na środki czystości BHP 2016-12-14 10:00:00 2016-11-10 Zakończony
Szczegóły Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR- I w Szczecinku 2016-08-18 11:00:00 2016-08-02 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na remont komina przy ul. Cieślaka 7 2016-08-05 2016-07-26 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę węzłów kompaktowych 2016-06-22 11:00:00 2016-06-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na prace konserwacyjno-remontowe trzech kominów 2016-06-07 2016-05-20 Zakończony
Szczegóły Dostawa i montaż nowej instalacji (przenośnika taśmowego) układu nawęglania 2016-05-18 11:00:00 2016-04-28 Zakończony
Szczegóły Zakup i dostawa materiałów preizolowanych 2016-04-06 11:00:00 2016-03-23 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę miału energetycznego 2016-04-14 10:00:00 2016-03-14 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji 2016-03-02 2016-02-22 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na obsługę geodezyjną 2016-03-02 2016-02-17 Zakończony
Szczegóły Dostawa tonerów i tuszy 2016-02-05 2016-01-19 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę odzieży roboczej 2016-02-18 10:00:00 2016-01-12 Zakończony
Szczegóły Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR- I w Szczecinku 2016-01-14 11:00:00 2015-12-17 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 2015-12-17 13:00:00 2015-12-03 Zakończony
Szczegóły Modernizacja kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF- 9 na kocioł WR - 6 w technologii ścian szczelnych w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku 2015-12-10 11:00:00 2015-11-16 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości BHP 2015-12-17 10:00:00 2015-11-10 Zakończony
Szczegóły Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej na KR-1 2015-11-13 11:00:00 2015-11-02 Zakończony
Szczegóły Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 2015-11-12 2015-10-26 Zakończony
Szczegóły Remont izolacji napowietrznej sieci cieplnej kotłowni Browarowa w Szczecinku 2015-09-21 11:15:00 2015-09-08 Zakończony
Szczegóły Dostawa 13 wiszących oraz 10 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych 2015-06-30 11:00:00 2015-06-17 Zakończony
Szczegóły Demontaż wewnętrznej izolacji termicznej komina stalowego w obiekcie kotłownia Browarowa ul. Cieślaka 7 w Szczecinku 2015-06-25 2015-06-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na remont pokrycia dachowego. 2015-06-08 2015-05-22 Zakończony
Szczegóły Zakup i dostawa materiałów preizolowanych 2015-03-31 11:00:00 2015-03-17 Zakończony
Szczegóły Modernizacja, wymiana trzech instalacji odpylania w MEC Sp. z o.o w Szczecinku 2015-03-31 11:00:00 2015-03-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę miału 2015-04-09 10:00:00 2015-03-04 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na zabezpieczenie obsługi transportowej przy wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2015 r 2015-03-05 2015-02-27 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2015 r 2015-03-05 2015-02-27 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na obsługa geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2015 roku 2015-03-06 2015-02-27 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę tonerów i tuszy 2015-02-03 2015-01-19 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych 2015-01-19 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę odzieży roboczej BHP 2015-02-19 10:00:00 2015-01-12 Zakończony
Szczegóły Modernizacja Kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF-9 2015-01-08 11:00:00 2014-12-02 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę środków czystości BHP 2014-12-17 10:00:00 2014-11-18 Zakończony
Szczegóły Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za 2014 r. 2014-11-05 2014-10-15 Zakończony
Szczegóły Wykonanie remontu bydynków wymiennikowni MEC 2014-10-03 2014-09-15 Zakończony
Szczegóły Wykonanie remontu izolacji termicznej rurociągu cieplnego napowietrznego 2014-09-17 11:00:00 2014-09-01 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę agregatu prądotwórczego 2014-06-10 2014-05-22 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę czterech węzłów komaktowych 2014-06-05 11:00:00 2014-05-22 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na przegląd techniczny wewnętrznej izolacji termicznej kominów stalowych 2014-06-11 2014-05-16 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego 2014-06-03 10:00:00 2014-04-25 Zakończony
Szczegóły Modernizacja, wymiana układu odpylania Kotła KRm 4,6 w Kotłowni Browarowa przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku 2014-03-25 11:00:00 2014-03-03 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zabezpieczenie obsługi transportowej 2014-03-05 2014-02-25 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie terenu 2014-03-05 2014-02-25 Zakończony
Szczegóły Obsługa geodezyjna 2014-02-26 2014-02-13 Zakończony
Szczegóły Zakup i dostawa materiałów preizolowanych 2014-02-18 11:00:00 2014-01-31 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów oraz tuszy 2014-02-07 2014-01-23 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę odzieży roboczej BHP 2014-02-19 10:00:00 2014-01-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych 2014-01-31 2014-01-03 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej 2013-12-16 11:00:00 2013-12-02 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości 2013-12-17 10:00:00 2013-11-20 Zakończony
Szczegóły Dostawa i uruchomienie systemu telemetrycznego do monitoringu węzłów cieplnych MEC Sp. z o.o. w Szczecinku 2013-12-12 11:00:00 2013-11-13 Zakończony
Szczegóły Badanie sprawozdania finansowego za 2013 r. 2013-11-10 2013-10-03 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na demontaż zbiorników na olej opałowy 2013-09-05 2013-08-22 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę pięciu kompaktowych węzłów cieplnych 2013-06-17 11:00:00 2013-06-03 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych" 2013-06-16 11:00:00 2013-05-29 Zakończony
Szczegóły Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu inwestycyjnego na modernizację kotła 2013-05-17 2013-05-10 Zakończony
Szczegóły Przygotowanie studium wykonalności i analizy opłacalności budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99 kW na obiekcie KR-1 przy ul. Kołobrzeska w Szczecinku 2013-06-03 15:00:00 2013-05-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na legalizację liczników energii cieplnej 2013-04-30 2013-04-19 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonanych inwestycjach 2013-04-30 2013-04-19 Zakończony
Szczegóły Przetag w trybie zaptania o cenę na zabezpieczenie obsługi transportowej przy inwestycji 2013-04-19 2013-04-03 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę 18000 ton miału 2013-04-08 11:00:00 2013-03-05 Zakończony
Szczegóły Przetarg na modernizację kotła typu WR-10 w Kotłowni Rejonowej KR-1 2013-03-11 10:00:00 2013-02-11 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę odzieży roboczej BHP 2013-02-15 10:00:00 2013-01-16 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych w 2013 r. 2013-01-29 2013-01-14 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę tonerów i tuszy 2013-01-29 2013-01-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych 2013-01-29 2013-01-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę mini koparki wraz z przyczepą do transportu 2012-12-04 11:00:00 2012-11-20 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości 2012-12-18 10:00:00 2012-11-09 Zakończony
Szczegóły Badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 2012-11-10 2012-10-16 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cene na dostawę i montaż klimatyzatora ściennego 2012-09-21 08:45:00 2012-09-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg na dostawę agregatu prądotwórczego 2012-08-20 2012-08-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na modernizację układu odpylania kotła KRm 4,6 MW 2012-06-12 11:00:00 2012-05-23 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę 11 kompaktowych węzłów cieplnych 2012-05-30 11:00:00 2012-05-16 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych" 2012-04-17 11:00:00 2012-03-30 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż elementów przepompowni. 2012-04-05 2012-03-22 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 18000 ton. 2012-04-25 10:00:00 2012-03-22 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie terenu po wykonanych inwestycjach IV-XII 2012 2012-03-28 2012-03-20 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zabezpieczenie obsługi transportowej przy wykonaniu inwestycji 2012-03-29 2012-03-14 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na obsługę geodezyjną IV-XII 2012 2012-03-29 2012-03-13 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych 2012-02-27 2012-02-06 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów i tuszy 2012-02-27 2012-02-06 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości BHP 2012-02-27 2012-01-19 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę odzieży roboczej 2012-03-01 11:00:00 2012-01-19 Zakończony
Szczegóły Ogłoszenie w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych 2012-01-30 2012-01-16 Zakończony
Szczegóły Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Szczecinku 2011-12-16 11:00:00 2011-12-01 Zakończony
Szczegóły Badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 2011-11-10 2011-11-01 Zakończony
Szczegóły Dostawa jedenastu kompaktowych węzłów cieplnych 2011-07-20 11:00:00 2011-11-01 Zakończony
Szczegóły Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 2011-06-02 12:00:00 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Remont dachu budynku kotłowni KR-I 2011-04-26 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Obsługa geodezyjna 2011-03-31 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 2011-04-11 12:00:00 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Zabezpieczenie obsługi sprzętowo-transportowej 2011-03-31 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci 2011-03-31 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Dostawa miału energetycznego w ilości 18000 ton w sezonie grzewczym 2011/2012 2011-03-28 10:00:00 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Dzierżawa Obiektów 2011-03-10 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Dostawa tonerów i tuszy 2011-02-24 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Dostawa materiałów biurowych 2011-02-25 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Dostawa odzieży roboczej BHP 2011-02-18 11:00:00 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Dostawa środków czystości BHP 2011-02-15 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Modernizacja kotła typu WR-5 2011-02-22 10:00:00 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Wykonanie prac geodezyjnych 2011-01-20 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 2010-12-20 15:00:00 2011-10-16 Zakończony
Szczegóły Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 2010-11-10 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę dziesięciu kompaktowych węzłów cieplnych 2010-07-01 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 18 000 ton w sezonie grzewczym 2010/2011 2010-06-07 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na odzież roboczą BHP. 2010-04-28 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na obsługę geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2010 roku 2010-04-26 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na obsługa geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2010 roku 2010-03-31 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zabezpieczeniu obsługi sprzętowo - transportowa przy wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2010 roku 2010-03-31 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2010 roku 2010-03-31 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości BHP 2010-03-04 2011-10-10 Zakończony
Szczegóły Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 2009-10-30 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów i tuszy 2009-10-23 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych 2009-10-22 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę pomp i przetwornicy częstotliwości 2009-09-18 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku biurowego (ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem warstwy elewacyjnej z tynków akrylowych) wraz kolorystyką przy ul. Armii Krajowej 81 w Szczecinku zgodnie z projektem budowlanym i STWZ 2009-08-25 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na: Dostawę miału energetycznego w ilości 4 000 ton w sezonie grzewczym 2009/2010 2009-07-29 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie bazaltowania wanien 4-odżużlaczy w kotłowni BROWAROWA 2009-05-08 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na obsługę geodezyjna przy realizacji zadań inwestycyjnych budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych 2009-04-10 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 22 100 ton w sezonie grzewczym 2009/2010. 2008-04-07 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na obsługa sprzętową przy planowanych inwestycjach budowy sieci i przyłączy cieplnych w 2009 roku 2009-03-25 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę odzieży roboczej BHP 2009-03-25 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na odtworzenie nawierzchni drogowych i placów po wykonaniu inwestycji sieci i przyłączy cieplnych 2009-03-20 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2008. 2008-12-03 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przterag oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2008. 2008-10-31 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie izolacji termicznej układu technologicznego przy kotle AMK - 5000 w kotłowni BROWAROWA ul. Cieślaka 7 Szczecinku. 2008-09-03 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontu powłoki (pow. zewnętrznej) komina stalowego z odciągami 2008-08-08 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych 2008-07-15 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawa baterii cyklonów do nowo zakupionego kotła wodnego wysokotemperaturowego z rusztem mechanicznym, opalanego miałem węgla kamiennego o mocy 4,6 MW 2008-05-21 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę wentylatora wyciągu spalin do nowo zakupionego kotła wodnego wysokotemperaturowego z rusztem mechanicznym, opalanego miałem węgla kamiennego o mocy 4,6 MW. 2008-05-21 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na obsługę geodezyjną przy realizacji zadań inwestycyjnych budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych 2008-03-28 2011-10-09 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych i placów po realizacji inwestycji sieci i przyłączy cieplnych 2008-03-28 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych i placów po realizacji inwestycji sieci i przyłączy cieplnych 2008-03-28 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 22500 ton w sezonie grzewczym 2008/2009 2008-04-10 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2007. 2007-10-31 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na zabezpieczenie planowanych inwestycji i potrzeb bieżących zakładu 2008-02-20 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg Dostawa nowego kotła wodnego wysokotemperaturowego z rusztem mechanicznym, płomienicowo – płomieniówkowego, trzyciągowego opalanego miałem węgla kamiennego o mocy nominalnej 4,6 MW 2008-02-05 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg Dostawa nowego kotła wodnego wysokotemperaturowego z rusztem mechanicznym, płomienicowo – płomieniówkowego, trzyciągowego opalanego miałem węgla kamiennego o mocy nominalnej 4,6 MW 2007-11-30 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Wykonanie przepustu pod ulicą 28go - Lutego 3 w Szczecinku 2007-09-10 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg ofertowy na sprzedaż żużla paleniskowego. 2007-08-10 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontu dachu. 2007-07-30 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych 2007-07-16 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontu dachu. 2007-07-10 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego w ilości 22500 ton. 2007-06-25 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych. 2007-06-12 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na budowę komina stalowego z izolacją termiczną zewnętrzną 2007-06-04 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy węzłów cieplnych. 2007-05-30 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Zapytanie o cenę na obsługę geodezyjną przy realizacji zadań inwestycyjnych budowy sieci i przyłączy cieplnych 2007-05-14 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Zapytanie o cenę na wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych i placów po realizacji inwestycji. 2007-05-10 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Zapytanie o cenę na obsługę sprzętową przy realizacji inwestycji i gospodarki opałem. 2007-05-10 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów preizolowanych. 2007-05-07 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę części do kotła KRm -2,3 2007-04-27 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Opracowanie projektu budowlanego komina stalowego oraz projektu dla potrzeb montażu anten strefowych trzech operatorów telefonii komórkowej 2007-02-16 2011-10-07 Zakończony
Szczegóły Przetarg nieograniczony na na projekt, budowę, wdrażanie i koordynację procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000. 2006-12-28 2011-10-07 Zakończony
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...