Przetarg w trybie zapytania o cenę na złom kolorowy

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert  w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78-400 Szczecinek

2. Określenie trybu przetargu.

Postępowanie w trybie przetargu zapytania o cenę, zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego.

3. Określenie przedmiotu:

- przedmiotem zapytania jest: złom kolorowy (mosiądz i blacha nierdzewna)

  (określenie ceny netto za kilogram poszczególnego rodzaju)

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Odbiór transportem własnym do 30.11.2018r.

7. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

cena (netto) - 100 %

8.  Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą nieprzezroczystą kopertę z adresem zamawiającego, zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek z dopiskiem: „Oferta na złom kolorowy”

 

Osoba do kontaktu:

Kierownik Gospodarki Materiałowej

Zbigniew Ulański

Tel. 728 922 125

 Termin składania ofert upływa 27.11.2017r. o godzinie 11.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyn.

 

Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:37


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...