Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu inwestycyjnego na modernizację kotła

Przedmiot oferty: udzielenie kredytu inwestycyjnego na modernizację kotła typu WR-10 w technologii ścian szczelnych, z uwzględnieniem poniższych założeń:

 1. Kwota inwestycji – 2.498.000,00 zł, w tym
 • wkład własny ( nie mniej niż 10%) – 249.800,00 zł
 • kredyt – 2.248.200,00 zł
 1. Okres kredytowania – 10 lat ( od momentu uruchomienia kredytu),
 2. Planowany termin uruchomienia kredytu: czerwiec/lipiec 2013r., w dwóch transzach:
 • 1 lipca 2013r. – 624.500,00zł.,
 • 20 października 2013r. – 1.623.700,00zł.
 1. Oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 1M + marża banku.
 2. Przewiduje się jednorazową prowizję przygotowawczą nie większą niż 1% od kwoty przyznanego kredytu.
 3. Harmonogram spłat: spłata w równych ratach na koniec każdego miesiąca
  w kwocie 18.735,00zł ( rata kapitałowa). Pierwsza rata płatna na koniec następnego miesiąca, po miesiącu uruchomienia ostatniej transzy kredytu.
 4. Zabezpieczenie: weksel + hipoteka nieruchomości.
 5. Termin składania ofert: do 17.05.2013

Osoby do kontaktu:

 1. Lilianna Pałka – 094 37266 60
 2. Katarzyna Strama-Marszałkowska – tel. 094 37266 61
                                                     e-mail:kstrama@mec-szczecinek.com.pl

Data wprowadzenia: 2013-05-10 10:23


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...