Zabezpieczenie obsługi sprzętowo-transportowej

Przedmiot zamówienia: zabezpieczeniu obsługi sprzętowo - transportowa przy wykonaniu inwestycji - budowy, modernizacji sieci i przyłączy cieplnych oraz awarii w 2011 roku w zakresie:
1. Sprzętu do realizacji zadań:
- koparki do prac ziemnych – wykopy pod ułożenie sieci cieplnych,
- transport samochodowy (ciężarowy) do wywozu urobku, przywóz piasku,

2. Wymiar wykopów:
- głębokość wykopu ok.: 1,0 m – 1,4 m,
- szerokość wykopu od: 0,8 m do 1,5 m,

3. Określenie ceny usługi należy podać:
- za 1 godzinę pracy dla transportu samochodowego, uwzględniającą również pracę kierowcy.
- za 1 motogodzinę dla pracy koparki.

4. Wymagania minimalne: cena, zabezpieczenie sprzętowe i terminowość wykonania.

5. Termin składania ofert: do dnia 31.03.2011 roku.                   

6. Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2011 roku

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszelkie materiały do przetargu można pobrać nieodpłatnie w siedzibie naszego zakładu lub ze strony internetowej.

Data wprowadzenia: 2011-10-16 21:28


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...