Wykonanie prac geodezyjnych

OGŁOSZENIE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ


Dane dotyczące Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
tel/fax  94- 37 266 50  /  94-37 266 59

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie prac geodezyjnych związanych z opracowaniem map do celów projektowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją sieci i przyłączy cieplnych w 2011 roku.
1.1.Należy określić cenę za wszelkie prace związane z opracowaniem map do celów projektowych:
      a. mapa d/c projektowych obiekty liniowe do 60 m szerokości pierwsze 100 m,
      b. mapa d/c projektowych obiekty liniowe każde następne rozpoczęte 100 m,
      c. mapa d/c projektowych obiekty liniowe każdy następny rozpoczęty ha.
1.2.Wymagany termin dostarczenia mapy d/c projektowych dla zamawiającego do 20 dni od daty zgłoszenia potrzeb.

2. Wymagania minimalne: cena i terminowość wykonania

3. Termin składania ofert: do dnia 20.01.2011 roku.                   

4. Termin realizacji: luty - grudzień 2011 roku

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zbigniew Gleń

Data wprowadzenia: 2011-10-16 21:02


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...