Demontaż wewnętrznej izolacji termicznej komina stalowego w obiekcie kotłownia Browarowa ul. Cieślaka 7 w Szczecinku

OGŁOSZENIE

PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

Zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzonym zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szczecinku
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
tel/fax 094-37 266 90/ 094-37 266 59.

2. Przedmiot zamówienia: demontaż wewnętrznej izolacji termicznej komina stalowego w obiekcie kotłownia Browarowa ul. Cieślaka 7 w Szczecinku,

3. Komin H=50 m Ø=1100 mm, izolacja termiczna jest wykonana z materiału izolacyjnego (polonit) i blachy kwasoodpornej (rok budowy komina 1997).

4. Oferty należy składać do dnia 25.06.2015 roku.

5. Wizja lokalna obiektu obowiązkowa.

6. Wymagania minimalne: cena, terminowość wykonania,

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Data wprowadzenia: 2015-06-10 11:59


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...