Przetarg nieograniczony na dostawę miału energetycznego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

                                      

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

dostawę miału energetycznego w ilości 17.000 ton

w sezonie grzewczym 2020/2021

 

Przetarg nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

 

Zadanie nr 1 – ilość 8.500 ton o parametrach nie gorszych niż 23-16-0,7

Zadanie nr 2 – ilość 8.500 ton o parametrach nie gorszych niż 23-15-0,4

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

                                                                                                                                                  

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.03.2021 rok.

 

Specyfikację, w której podane są szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

 

pokój nr 103

w godz. od  8 00 do 1400

lub na stronie internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

 

Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się ze sprzedawcami jest:

 

Tomasz Siegert

Telefon 94 37 266 50,  607 287 604

 

Oferty należy składać do dnia 09.07.2020 r. do godz. 9 30 w sekretariacie:

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400   Szczecinek

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 09.07.2020 r. o godz. 10 00 w siedzibie firmy.

Kwotę wadium należy wnieść w formie podanej w SWZ do dnia 08.07.2020 r. do godz. 15 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru Sprzedawcy  bez podania przyczyny.

 


Uwaga!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) i konsekwencji z niego wynikających, a w szczególności ograniczenia kontaktów osobistych, Zamawiający informuje, że w otwarciu ofert w niniejszym postępowaniu może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel oferenta. W związku z tym, aby zachować wymagane minimalne odległości między uczestnikami jesteśmy zmuszeni przygotować pomieszczenie odpowiedniej wielkości, dlatego też każdy oferent powinien zgłosić chęć uczestnictwa w otwieraniu ofert. Prosimy o zgłaszanie się za pomocą e-maila na adres mec@mec-szczecinek.com.pl minimum z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zastrzegamy sobie prawo do pomiaru temperatury gości wizytujących nasze przedsiębiorstwo.

 

 

Data wprowadzenia: 2020-06-16 10:19


Dokumenty powiązane:

Specyfikacja na dostawe miału energetycznego
Formularz ofertowy
Formularz cenowy 2020
Harmonogram dostaw opału 2020
Umowa na węgiel 23-16-0,7 2020
Umowa na węgiel 23-16-0,4 2020
Doświadczenie zawodowe
Pytanie i odpowiedź nr. 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...