Wykonanie przepustu pod ulicą 28go - Lutego 3 w Szczecinku

PRZETARG ZAPYTANIA O CENĘ

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie przepustu pod ulicą 28go - Lutego 3 w Szczecinku dla potrzeb realizowanej inwestycji sieci cieplnej w technologii preizolowanej 2 x 88,9/160;

      a.   średnica rury przepustowej DN 200 mm,
      b.   długość przepustu  2 x 20 mb,         
      c.   materiał Wykonawcy.
      d.  prace towarzyszące:
         - zajęcie pasa drogowego,
         - wykonanie wykopu,
         - uporządkowanie terenu.
2. Wymagania minimalne:

zabezpieczenie sprzętowe .

terminowość wykonania .

cena.

3. Termin składania ofert: do dnia 10.09.2007 roku  

4. Termin realizacji: III-dekada września 2007 roku, dokładny termin zostanie określony na 10 dni   przed realizacją zadania (Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zadania)

5. Powyższy przetarg jest zorganizowany z pominięciem przepisów Ustawy o Zamówieniach Publicznych jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Data wprowadzenia: 2011-10-07 22:05


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...