Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę części do kotła KRm -2,3

PRZETARG W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ
NA DOSTAWĘ CZĘŚCI DO KOTŁA KR m - 2,3 :

- części do rusztu typ Rn - 086321
- części do napędu rusztu typ - MN -250
- części do odżużlaczy  
Wymagany termin realizacji zamówienia – max 4 tygodnie od złożenia zamówienia.

Formularz ofertowy można odebrać w siedzibie zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 Szczecinek
pokój nr 103
w godz. od 800 do 1100.

lub ze strony internetowej www.mec-szczecinek.com.pl

Osobami ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

Wiesław Sikorski
Telefon (094) 37 266 71 w godzinach 7:00 do 14:00

Oferty listownie lub faxem należy składać do dnia 27.04.2007 r. do godz. 1500 w sekretariacie

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 Szczecinek

Otwarcie ofert nastąpi 30.04.2007 r. o godz. 1000

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków zawartych w formularzu ofertowym.

Data wprowadzenia: 2011-10-07 21:36


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...