Przetarg na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych

1. Dane dotyczące zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
tel/fax 094-37 438 66/ 094-37 412 73.

2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie technologii i AKPiA wraz z uzgodnieniami (3 egz.) 6 węzłów cieplnych z pełną dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi i eksploatacji oraz dokumentacją na potrzeby odbioru w UDT w 2 egz. (Informacje techniczne zawierają karty z danymi do doboru węzłów cieplnych).
2.2. Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej.
2.3. Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych do docelowego miejsca instalacji w pomieszczeniach wymiennikowni.
2.4. Oferent dokona oprogramowania sterowników zgodnie z wymaganiami zamawiającego i uruchomienia dostarczonych węzłów cieplnych.
2.5. Zamawiający:
- zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i armatury innych niż wyspecyfikowane w danych do doboru węzła.
- dostarczone węzły kompaktowe muszą posiadać oznaczenia jednoznacznie dopuszczające je do obrotu (wytwórca musi mieć prawo do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE wyrobu z numerem jednostki notyfikowanej stosownie do kategorii zagrożenia).
- zamawiający zastrzega sobie prawo podziału realizacji zadania dla kilku oferentów, biorąc pod uwagę cenę.
- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

3. Wymagania minimalne: cena,

4. Termin składania ofert: 16.07.2007 roku do godziny 11:00.

5. Termin realizacji:
- węzeł 1-go Maja 34-36 - do dnia 15.08.2007.
- węzeł Ordona 7 - do dnia 27.08.2007.
- węzeł Junacka 2 - do dnia 27.08.2007
- węzeł Ks. Elżbiety 1 - do dnia 15.08.2007
- węzeł 28-go Lutego 3 - do dnia 20.08.2007
- węzeł Mickiewicza 1 - do dnia 31.08.2007
- urządzenia do wykonania węzła 1-go Maja 53 - do dnia 10.08.2007.

Data wprowadzenia: 2011-10-07 21:49


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...